İletişim: 0 530 772 82 17phone

Doç. Dr. Saniye Korkmaz Çetin Ekibimiz

Klinik Psikolog Cansu Dağdemir

Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünlerinden eş zamanlı olarak yüksek onur derecesiyle mezun olup Ege Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji ve Aile Danışmanlığı alanlarında iki yüksek lisans programı ile uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Ege Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programında çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurum ve kliniklerde stajyer olarak görev almış ve deneyim kazanmıştır. Lisansüstü eğitim sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi kapsamında Ege Üniversitesi Psikoterapi Birimi’nde çocuk ve yetişkin danışanlar ile süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Yetişkin Psikiyatri birimlerinde klinik psikoloji stajlarını gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, WISC-R, AGTE, MMPI, T.A.T., C.A.T gibi psikolojik değerlendirme araçlarının uygulama ve değerlendirmesine ilişkin eğitim almıştır.

Şu anda aktif olarak çocuk, genç ve aileler ile bireysel ve grup terapi çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk ve gençlerle kaygı bozuklukları, depresyon, öfke kontrol problemi, akademik sorunlar, sınav kaygısı, davranış ve dikkat sorunları, ilişkisel problemler ve sosyal beceri geliştirme gibi konularda çalışmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.


Uyguladığı testler:

* Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV(WÇZÖ-IV)
* Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası (ÖÖB-KG) ve MOYA
* C.A.T. (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
* T.A.T. (Tematik Algı Testi)
* Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
* MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
* Moxo Dikkat Performans Testi
* Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R)
* Cümle Tamamlama Testi
* Nöropsikolojik Testler

Cansu Dağdemir