İletişim: 0 530 772 82 17phone

Doç. Dr. Saniye Korkmaz Çetin Yayınları

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları

1. Tıpta Uzmanlık Tezi

Başlık: Depresif Bozukluğu Olan Ergen Kızlarda Adet Döngüsünün Duygudurum Üzerine Etkileri.
Yapıldığı Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir, 2002 (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Müge Tamar)

2. Aile Terapisi Eğitimi, Bitirme projesi

“Gençler ile Ebeveynleri Arasında Yaşanan Sorun Alanlarında İletişim Becerilerini Geliştirme Amaçlı Grup Çalışması”. İzmir, 2002. (Doç Dr. İnci Doğaner)

3. Psikodrama Grup Terapistliği Mezuniyet Tezi

Başlık: Gençlik Birimine Başvuran Sorunlu Ergenlerle Bir Grup Çalışması.
Yapıldığı Yer: Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, İzmir, 2008 (Tez Danışmanı: Doç. Dr. İnci Doğaner) görmek için tıklayın.

4. Psikanalitik Yönelimli Psikoterapist.

İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği. 19.10.2012 (Doç Dr Celal Odağ) www.izmirodag.com
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği.
Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir şubesi.
İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.
İzmir Psikodrama Derneği Üyesi.
İzmir Tabip Odası.

5. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

* Bildik, T. M. Tamar, S. Korkmaz, S. Gokcen, B. Ozbaran, S Erermis ve C Aydin, “Lamotrigine Add-on Therapy to Venlafaxine Treatment in Adolescent-onset Bipolar II Disorder: A Case Report Covering An 8-month Observation Period”, International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics”, 44(5):198–206 (2006). (Science Citation Index Expanded)

* Korkmaz Çetin S., S Erermis, N. Büküşoğlu, T. Bildik, B. Özbaran, M. Tamar, C Aydin, “Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları: Sekiz Yıl Arayla Değerlendirme”, Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4), 390-397 (2008).

* Erermiş S, B. Bellibaş, B. Özbaran, N. Demiral, E. Altıntoprak, T. Bildik, S. Korkmaz Çetin,“Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Olan Okul Öncesi Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Mizaç Özellikleri”, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 14-21 (2009).

* Ozbaran B, S Erermis, N. Büküşoğlu, T. Bildik, M. Tamar, ES Ercan, C Aydin, S Korkmaz Çetin. Social and Emotional Outcomes of Child Sexual Abuse. A Clinical Sample in Turkey. J Interpers Violence, Sep; 24(9): 1478-93 Epub 2008.

* Korkmaz S., S. Erermiş, M. Tamar, C Aydın, A. Kayahan. “Küçük Yaştaki Ensest Olgularında Tanı ve Adli Süreçte Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Üç Olgu Sunumu”, Adli Tıp Bülteni, 6(2) 81-86 (2001)

* Akdeniz F., S.Korkmaz, M.Tamar, B.Beker “Depresyonu Olan ve Olmayan Genç Kızlar ve Annelerindeki Adet Öncesi Yakınmaların Karşılaştırılması”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(1), 16–22 (2002).

* Erermiş S., S.Korkmaz Çetin, M. Tamar, C Aydin, “Genç Özkıyımlarının Artması Nedeniyle İzmir’in Kiraz İlçesinde Yapılan Bir Çalışma”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 41(3), 179–182 (2003)

* Korkmaz S., S. Erermiş, M. Tamar, “İç Egede Yer Alan Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Bir Grup Hastanın Sosyodemografik ve Psikopatolojik Özellikleri” Ege Pediyatri Bülteni,11(2), 95-99 (2004).

* Korkmaz Çetin S, F Akdeniz, M. Tamar, “Depresif Bozukluk Tanılı genç Kızlarda Adet Öncesi Belirti Dağılımı ve Şiddeti” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(3),145–153 (2005).

* Bildik, T, M Tamar, S Korkmaz, B Özbaran, S Erermiş, H Kesikçi, C Aydın ve H Çoşkunol, “Major Depresyon Tanılı Gençlerde Fluoksetin Tedavisinin Enerji ve Yorgunluk Belirtileri Üzerine Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13 (3),106-117 (2006).

* Korkmaz Çetin S, “Gençlerde Cinsellik ve Cinsel Bilgi Kaynakları”, Ege Pediatri Bülteni, 15(1), 53-58 (2008).

* Korkmaz Çetin S, T Bildik, M Dalkılıç, B Özbaran, M Tamar, C Aydın, “İstenmeyen Ergen Gebeliklerinin Psikososyal ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi: Bir olgu Sunumu” Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1)31-36, (2009)

* Korkmaz Çetin S, T Bildik, İ Kandemir, Y Erşahin, B Özbaran, S Erermiş, A Eryavuz. “Arka Çukurda Dermoid Tümör Çıkarılması İle İlişkili Serebellar Bilişsel Duygulanımsal Sendrom: Olgu Sunumu” Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 19 (1),88-93, (2010).

* Özbaran B, M. Tamar, Z Yüncü, T Bildik, S Korkmaz Çetin, S Erermis, C Aydın, ES Ercan, “Depresyonu Olan Gençlerde Erken Yaşam Deneyimleri ve Sosyal Yaşam Özellikleri: Kontrollü Bir Klinik Gözlem Çalışması. Ege Pediatri Bülteni, 15 (3), 141–150, (2008).

* Demiral N, S Korkmaz Çetin, C Aydın, T Bildik, B Özbaran, İ Altıtaş, “İzmir’de 2004–2005 Tarihleri Arasında Suça Karıştıkları Tespit Edilen Çocuk ve Gençlerin Sosyodemografik Özellikleri Ve Gereksinim Alanları” Ege Pediatri Bülteni, 16 (1), 1–8, (2009).

* Koç F, S Akşit, A Tomba, C Aydın, G Koturoğlu, S Korkmaz Çetin, A Aslan, O Halıcıoğlu, Y Erşahin, T Turhan, A Çelik, E Şenol, S Kara, U Solak Çocuk istismarı ve ihmali olgularımızın demografik ve klinik özellikleri: Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi’nin bir yıllık deneyimi. Turk Arch Ped. 2012;47(2)121-125

* Korkmaz Çetin S, Ç Yektaş, T Bildik, M Dalkılıç, M Tamar, Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim Sorunlarında Değerlendirme ve İzlem: Dört Kız Olgu Evaluation and Follow-Up of Gender Identity and Sexual Orientation Problems in Adolescents: Four Female Cases [Turkish] Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 21(1)51-64,(2014)

6. Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

* Korkmaz S., S. Erermiş, M. Tamar, A. Kayahan, AF. Bayturan, C. Aydin, “Diagnostic and Judicial Process Problems in Young İncest Cases” VIII. ISPCAN Europen Conference on Child Abuse and neglect. P.109, İstanbul- Turkey 2001. (Sözel bildiri).

* Akdeniz F, F Karadağ, S Korkmaz, B. Yücel, “Premenstrual Symtom Changes Among Women with Mood Disorders. Europen neuropsychopharmacology. volume 12,Supplement 3, october.p 197-198. 2002.(Poster bildiri) (Social Science Citation Index).

* Korkmaz Çetin, S. ve Keşikçi H. “Travmaya Uğramış Çocuklarla çalışanların Ruhsal yönden Desteklenmesi (Kuramsal Bilgilendirme ve Uygulama Örnekleri). II. Uluslararası Sokak Çocukları Sempozyumu, 22–26 Eylül, İzmir, 2003 (Panel ve Çalışma Grubu).

* Tamar, M., T. Bildik, B. Özbaran, S. Korkmaz, ES. Ercan, S. Erermiş, H. Kesikçi ve E. Bellibaş, “The Effects of Fluoxetine on the Depression-Related Disturbances in Energy in Adolescents Outpatients: An Observational Study”, Abstracts of the 18th ECNP Congress, Amsterdam, Vol 15 Supplement 3, S603, Elsevier, Amsterdam, 2005 (Poster bildiri).

* Korkmaz Cetin S, Bildik T, Bukusoglu N, Tamar M, Erermis S, Ozbaran B, Dalkılıc M, Ercan ES, Aydın C, “Investigation of relationship between sexual behavior and psychological features of a group of adolescents in Turkey” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 - May 3 2008, İstanbul, Turkey (Poster bildiri).

* Öztürk Ö, T. Bildik, M. Tamar, S. Korkmaz Cetin, M. Dalkılıc, C. Aydın, B. Özbaran, S. Erermis, ES. Ercan, F. Hamidi, “Obsessive compulsive disorder in twin adolescent siblings” 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, April 30 - May 3 2008, İstanbul, Turkey (Poster bildiri).

* Bildik T, M. Tamar, B. Kabukçu, S.Korkmaz Cetin, M. Dalkılıç, “Assesment of The Self Harming Adolescent in An Outpatient Adolescent unit, XIXth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, p.79, Bremen - Germany, 2008 (Poster bildiri).

* Tamar M, T. Bildik, B. Kabukçu, S.Korkmaz Cetin, M. Dalkılıç, “Assesment of The Adolescents with Self Harming Behavior and Suicide Attempt in An Outpatient Adolescent unit, XIXth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology,p.110-111, Bremen - Germany, 2008 (Poster bildiri).

* Korkmaz Çetin S. “Çocuk Psikiyatrisinde Adli Vakalara Yaklaşım ve Etik İlkeler” Uluslararası Sempozyum. Sağlık Alanında Etik ve Hukuk. 17-19 Nisan İstanbul- Turkey, 2008. (Sözel bildiri).

* Erermiş S., M. Tamar, S. Korkmaz, S. Çıkoğlu, AF. Bayturan, N. Büküşoğlu, A. Kayahan, B. Elmastaş, C. Aydın, “Genç Özkıyımlarının Artması nedeniyle Kiraz İlçesinde Yapılan Bir Çalışma” X. Çocuk ve ergen psikiyatrisi Kongresi. Bildiri Özet Kitabı s.35, Sarıgerme, 2000. (Poster bildiri).

* Akvardar Y., H. Çoşkunol, AT.Bayram. A.Çoşkunol, A.Öz, S. Korkmaz, N Yoldaş, A.Uysal, O.Oğuz, A.Gökbarlas, F.İlgör, M.Halıcıoğlu, Y Öztürk. “İzmir’de Madde Kullanımının Doğası ve Boyutları.” Uyuşturucu ile Mücadele Paneli.18 Ekim, İzmir, 2000. (Sözel bildiri).

* Korkmaz S., S. Erermiş, M. Tamar, C Aydın “İç Egede Yer Alan Bir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Bir Grup Hastanın Sosyodemografik ve Psikopatolojik Özellikleri” 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. Ankara, 2003. (Poster bildiri).

* Tamar, M., S. Korkmaz Çetin, T. Bildik, N. Arifoğlu “Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimine Başvuran ve İlk Görüşmesine Gelmeyen Ergenlerin Özellikleri”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri s.168, Ankara, 2004. (Poster bildiri).

* Tamar, M., S. Korkmaz Çetin, F. Şen Kösem, S. Erermiş, T. Bildik, “Bir Meslek Lisesi Öğrencilerinin Cinsel Konulardaki Düşünce, Davranış ve Bilgi Edinme Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı” 9. Ergen Psikiyatrisi Sempozyumu Özet Kitabı s.84-85, İstanbul, 2004. (Poster bildiri).

* Tamar, M., Korkmaz Çetin S., F. Şen Kösem, S. Gökçen, T. Bildik, S. Erermiş, “Bir Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı Özelliklerinin Depresif Semptomatoloji ile İlişkisinin Araştırılması”, 9. Ergen Psikiyatrisi Sempozyumu Özet Kitabı, s.87-88, İstanbul, 2004.(Poster bildiri).

* Erermiş, S., S. Korkmaz Çetin, T. Bildik, N. Büküşoğlu, ES.Ercan, M. Tamar, “Psikiyatrik Hastalığı Olan Çocuk ve Gençlerde Risperidon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği”, 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ve 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu Özet Kitabı s.50-51, Bursa, 2004. (Poster bildiri).

* Tamar, M., S. Korkmaz Çetin, M. Dalkılıç, AF. Bayturan, S. Yıldız, T. Bildik, “Bir Ayaktan Tedavi Modeli: Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimi”, 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ve 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu Özet Kitabı s.128–129, Bursa, 2004. (Poster bildiri).

* Büküşoğlu, N., Korkmaz Çetin S. “Anne Sütü Alan ve Almayan Bebeklerin Gelişimsel Özelliklerinin Karşılaştırılması” 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ve 4. Biyolojik Psikiyatri Sempozyumu Özet Kitabı 128–129, Bursa, 2004. (Poster bildiri).

* Büküşoğlu N. Korkmaz Çetin S. Karyelioğlu S. “İş Eğitimi Alan Bir Grup Zihinsel Engelli Öğrencinin İncelenmesi” 14. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi Özet Kitabı s.121, Bursa, 2004.(Poster bildiri).

* Tamar, M., T. Bildik, B. Özbaran, S. Korkmaz Çetin, S. Erermiş, ES. Ercan, E. Bellibaş, H. Kesikçi ve H. Çoşkunol, “Ergenlerde Depresyonla İlişkili Enerji Bozukluklarında Fluoksetinin Etkileri: Gözlemsel Bir Çalışma”, 10. Ergen Günleri Özet Kitabı s. 84–85, Çeşme, İzmir, 2005 (Poster bildiri)

* Korkmaz Çetin S., T. Bildik, B.Özbaran, M Dalkılıç, S. Erermiş, M. Tamar, C Aydin S. Yıldız, “İstenmeyen Ergen Gebeliklerinin Psikososyal ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu” 12. Ergen Günleri Özet Kitabı s.67, İstanbul, 2007. (Poster bildiri).

* Tamar M., T. Bildik, S. Korkmaz Çetin, B.Kabukçu, M Dalkılıç. “Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimine Kendini Yaralama Davranışıyla Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi. 12. Ergen Günleri kongre özet kitabı s.71, İstanbul, 2007. (Poster bildiri).

* Korkmaz Çetin S., T. Bildik, M. Tamar, , B.Kabukçu, M Dalkılıç. “Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimine Özkıyım Girişimiyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi. 12. Ergen Günleri kongre özet kitabı s.72, İstanbul, 2007. (Poster bildiri).

* B.Özbaran S. Erermiş, S. Korkmaz Çetin, T. Bildik, C Aydın.” İki Cinsiyet- Üç Ergen – Dört Ekip” 12. Ergen Günleri kongre özet kitabı s,70, İstanbul 2007. (Poster bildiri).

* Korkmaz Çetin S., F. Akdeniz, M Tamar, B. Özbaran, T. Bildik. “Genç Kızlarda Depresif Bozukluk ve Adet Döngüsü İlişkisi” 19.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kongre özet kitabı. p.033, Antakya, 14–17 Nisan, 2009. (Poster bildiri).

* Korkmaz Çetin S., N.Arslantürk, İ.Doğaner, M.Tamar, “Gençlik Birimine Başvuran Sorunlu Ergenlerle Bir Psikodrama Çalışması” 19.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kongre özet kitabı. p.072, Antakya, 14–17 Nisan, 2009. (Poster bildiri).

* Korkmaz Çetin S., T.Bildik, B.Özbaran, S.Erermiş, R.Kandulu, Ö.Akyol, S.Süren, M.Tamar, F.Umay, S.Akşit, C.Aydın. “Cinsel İstismara Uğrayan çocuk ve Gençlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme ve Ruh Sağlığı” 19.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kongre özet kitabı. p.071, Antakya, 14-17Nisan, 2009. (Poster bildiri).

* Hamidi F, Süren S, Başay Ö, Korkmaz Çetin S, Erermiş S, Bildik T, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Asperger sendromunda DEHB ve depresyon eştanılı 3 olgunun değerlendirmesi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.120, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).

* Korkmaz Y, Bildik T, Aydın C, Erermiş S, Ercan E, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Ergin H, Büküşoğlu N, Bayturan A, Altıntaş İ, Sağduyu G “İzmir ili ve ilçelerindeki rehberlik araştırma merkezleri ve okullarda çalışan rehberlik öğretmenlerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzeylerinin karşılaştırılması” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.113, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).

* Kandulu R, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Demirkıran D, Erermiş S, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Depresyonu olan olgularda Cushing sendromunun klinik görünümü: Bir olgu sunumu” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.107, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).

* Korkmaz Çetin S, Bildik T, Erermiş S, Özbaran B, Tamar M, Aydın C “Gençlerin cinsel tutum ve davranışlarıyla cinsel bilgi kaynakları arasındaki ilişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.64, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (Sözel bildirisi).

* Ardıç Ü, Tamar M, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Dalkılıç M “Bir gençlik birimine başvuran cinsel kimlik bozukluğu olgularının değerlendirilmesi: 10 örnek olgu üzerinden tartışma” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.62, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (Sözel bildiri).

* Başay B, Tamar M, Bildik T, Korkmaz Çetin S, Özbaran B, Dalkılıç M, Aydın C “Bir gençlik ruh sağlığı danışma ve tedavi birimine intihar girişimi ve kendini yaralama davranışıyla başvuran ergenlerin değerlendirilmesi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.56, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).

* Bildik T, Hamidi F, Korkmaz Çetin S, Babür Korkmaz Y, Tamar M “Gençlerde aripiprazol kullanımı: olgu serisi.” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s.163, 25-28 Nisan 2010 Bodrum (poster bildirisi).

* Yektaş Ç, Korkmaz Çetin S, Bildik T, Babür Korkmaz Y, Utku Yazıcı K, ÖZbaran B, Köse S, TAmar M. “özkıyım girişiminde bulunan ergenlerde Sosyodemografik özellikler ve zorlayıcı yaşam olayları” 21 Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi –Zorlu Yaşam Olayları” Kongresi Özet Kitabı s. 177-178, 25-28 Nisan 2011 Antalya (Poster Bildirisi).

* Kaya R, Korkmaz Çetin S, Bildik T, Demiral N, Köse S, Özbaran B. Tekgül H. “Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s. 72, 24-27 Nisan 2012 Abant (Poster Bildirisi).

* Korkmaz Çetin S, Çiğdem Yektaş Ç, Bildik T, Dalkılıç M, Tamar M, “Cinsel kimlik ve yönelim sorunları olan dört kız ergenin değerlendirilmesi” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı s. 74, 24-27 Nisan 2012 Abant (Poster Bildirisi).

7. Kitap bölüm yazarlığı ve çevirmenliği:

* Korkmaz, S., Nurcan Aslantürk ve Bildik, T., “Tik Bozuklukları”, Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, eds. B.J. Sadock ve V.A. Sadock, Lippincott Williams & Wilkins, Çeviri Editörleri: H. Aydın ve A. Bozkurt, Türkçe Sekizinci baskı, Cilt 4, 3228–3236, Güneş Kitabevi, Ankara, 2007.

*Korkmaz Çetin S. Kronik Yorgunluk Sendromu. Güncel Çocuk Sağlığı/ Pediyatrik Ruh Sağlığı özel Sayısı.. Medical Reviews in Pediatrics.Cilt: Sayı:4/(2013)

*Korkmaz Çetin S. “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları” Başarı Yolunda Rüzgarını Kendin Yarat içinde. Bildik T (editör)Ege Tıp Ayın Kitabı. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova. Sayı: 121.ISBN: 978-605-338-016-0, İzmir, Temmuz 2013. (Bölüm yazarlığı)

*Korkmaz Çetin S, Özbaran B. “Depresif Bozuklukta Psikososyal Tedaviler” Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi içinde. İnal Emiroğlu Neslihan (editör). Çocuk ve Ergen rh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği Yayınları:8, syf:245-255. Ankara, 2014.

8. Bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar:

* Korkmaz S. Çocuk ve Deprem konulu panelin içinde 7. “Çocuk ve Ergenlerde Deprem Sonrası Belirtiler.” Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Bodrum, 1–4 Kasım 2000 (Panel).

* Korkmaz Çetin, S. Ergen Tedavi Birimleri Paneli. “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimi” 10. Ergen Günleri Çeşme-İzmir, 1–3 Aralık 2005.(Panel).

* Korkmaz Çetin, S. Ergenlerde Depresyon. Nasıl Anlamalı? Nasıl Yaklaşmalı? Paneli. “Genç Kızlarda Depresif Bozukluk ve Adet Döngüsü” 10. Ergen Günleri Özet Kitabı s.54–55, Çeşme-İzmir, 2005. (Panel).

* Korkmaz Çetin, S. Derleme paneli: Ülkemiz gençlerinde cinsel gelişim, cinsellik ve sorunlari konulu panelin içinde 13. Ergen Günleri, Kuşadası-Aydın, 2008 (Panel).

* Korkmaz Çetin, S. Modern Yaşamın Tuzağında Tüm Boyutlarıyla Yeme Bozukluğu paneli. “Yeme Bozukluklarında Nörobiyolojisi” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 25-28 Nisan 2010 Bodrum (panel)

* Korkmaz Çetin, S. Anksiyete Bozuklukları İle Büyümek paneli içinde “Özgül Fobi ile Büyümek” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 24-27 Nisan 2012 Abant (panel)

* Korkmaz Çetin, S. Özkıyım temalı kongrede “Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergen Özkıyım Olgusu” Konuşmacı. 12.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi konresi. 24-26 Eylül İzmir 2010, 2010. (Panel)

* Korkmaz Çetin, S Annenin Gözünden Çocuk ve Aile Paneli içerisinde konuşmacı. Kuklalardan Yansımalar. “ Psikodramada Kukla Kullanımının Yeri”. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi. 11-13 Mart 2011, Buca-İzmir.

* Korkmaz Çetin S. Psikiyatrik Aciller paneli içerisinde, “Özkıyım Girişim” başlıklı konuşma. Uluslararası katılımlı VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun bakım Kongresi. 4-8 Nisan 2011, Balçova- İzmir (Panel)

* Korkmaz Çetin S. Olgularla çocuk istismar ve İhmali sempozyumu içinde, “ istismar Kuşkulu Olgularla Görüşme Teknikleri” başlıklı sunum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi 18- Mayıs 2011. Bornova, İzmir. (Panel)

*Korkmaz Çetin S. Psikanalitik Bakışlar 6. “Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik temalı kongrede “Atölye çalışması /Olgu sunumu” 8-9 Aralık 2012/İstanbul

* Korkmaz Çetin S. “Sınırlar Ne Kadar yakın? Ne Kadar Uzak?” Temalı sempozyumda. Cinsel Kimlikte Sınırlar: Dişil Bedende Eril Kimlik. Başlıklı konuşma. İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği 2. Bursa Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Atatürk Kültür Merkezi –25-26 Mayıs 2013/ Bursa. (Panel)

* Korkmaz Çetin S. Aile temalı kongrede “Aşk çocuğumuz bir sır” Konuşmacı.15. İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri. 4-5 Ekim Eylül 2013/İzmir. (Panel)

9. Rehberlik araştırma merkezleri, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik aktiviteler:

*.Korkmaz S. Deprem bölgesinde zarar gören, etkilenen çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu. Bölge Çalışması Gölcük, 1999.

* Korkmaz S. “ Birinci Basamakta Çocuk Psikiyatrisine Yaklaşım” Muğla Tabip Odası. Birinci basamak hekimlerin Eğitimi. Muğla, 27.01. 2001.

* Korkmaz S, Erdoğan İ. “Çocuklarda depresyon” Rehber öğretmenler eğitim seminerleri 2000–2001 çalışma yılı aylık toplantıları. İzmir, 12.06.2001.

* Korkmaz S. Uzmanlık Tezleri Sunumu. “Depresif Bozukluğu Olan Kızlarda Adet Döngüsünün Duygudurum Üzerine Etkiler.” İzmir Psikiyatri Derneği Aylık Toplantıları, İzmir, 29.03. 2002.

* Korkmaz Çetin S. “Çocuk Psikiyatrisinde Psikiyatrik Görüşme Teknikleri” E.Ü. Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 2003 yılı eğitim programı, İzmir, 21.01.2003.

* Korkmaz Çetin S. “Ergenlik Döneminde En Sık Yaşanan Sorunlar ve Anne Baba Tutumları. ”, Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu Altındağ-İzmir, 6.12.2004.

* Korkmaz Çetin S. “Çocukluk ve Ergenlikte Yaşam Olayları” Birinci Basamakta Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bilgi ve Beceri Eğitimi, İl sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu, İzmir, 23–24 Mart 2005.

* Korkmaz Çetin S. “Çocuk ve Ergenlikte Yaşam Olayı Sorunları” Birinci Basamakta Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bilgi ve Beceri Eğitimi, İl sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu, İzmir, 15-16 Mart 2006.

* Korkmaz Çetin S. Orta Öğretim Seçme ve Yerleştirme Sınavına (OKS) Hazırlık Sürecinde Aile İçi İletişim Paneli. Atatürk Kültür Merkezi, Batı Dersaneleri, İzmir 20–21 Kasım 2006.

* Korkmaz Çetin S. “Dikkat! Evde Sınava Hazırlanan Var” Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri. Halk konferansı, İzmir, 23.12.2008.

* Korkmaz Çetin S. “Ergen Cinselliği ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” M. Ali Lahur Ticaret Meslek Lisesi. Konferans, İzmir, 24.12.2008.

* Korkmaz Çetin S. İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. Cinsel İstismar Konulu Hizmet içi Eğitim. “istismar Kuşkulu Olgularla Görüşme Teknikleri” başlıklı sunum. İzmir - SHÇEK Toplantı- eğitim salonu. 31- Mayıs 2011. Basmane/Konak, İzmir.